Functionele Lead

Steeds vaker krijgen we de vraag van klanten om hen te helpen met de digitalisering van hun bestaande business, of voor het realiseren van software die nieuwe business modellen toelaat.
Dit soort projecten komen uiteraard nooit als een kant-en-klaar bouwdossier binnen, maar zijn typisch een oplijsting van een aantal concepten, ideeën en technologieën die samen een mix kunnen vormen door een nieuwe digitaal platform.
Als functionele lead speel je een prominente rol in het helpen creëren van een degelijke visie die stapsgewijs gerealiseerd kan worden.

Functional Lead

Als functionele lead ben je van het begin tot het einde van een project verantwoordelijk voor het beheer van de functionele scope van onze projecten.
Je kent als geen ander de exacte werking en de integraties van de systemen die we bouwen, en gebruikt deze kennis om te zorgen dat alle betrokkenen de juiste zaken vormgeven, bouwen, en testen. Je brengt niet alleen in kaart wat de klant juist verwacht maar bekijkt ook samen met de developers wat er technisch nodig is om het functionele te kunnen ontwikkelen.

Als functionele lead kan je samen met de klant deze visie vanaf dag één creëren, ondersteund door een team UX profielen, designers, technische mensen en een project manager. 
In workshops met de klant vorm je samen een duidelijke visie rond het digitale platform of product, en verfijn je dit nadien tot de juiste input voor ontwikkelaars en testers.  Hierbij ga je heel interactief en visueel te werk met een scala aan tools, gaande van ad-hoc schema's, post-its, BPMN, UML, wireframes, e.d.

Welke business processen zijn er?  Wie zijn de stakeholders?  Hoe gaan we dingen presenteren aan gebruikers? Met welke business rules moeten we rekening houden?
Al deze vragen zullen in kaart moeten gebracht worden én een antwoord krijgen.  Door de juiste vragen op tafel leggen en waar mogelijk al suggesties doen naar eventuele oplossingen toe, is hoe jij als functionele lead de leiding neemt in dit traject.

Uiteraard is het menselijke aspect hierin ook zeer belangrijk: is de hele groep nog mee?  Kan iedereen zich correct voorstellen hoe de business die nu in Excel-sheets of via telefoon gevoerd wordt zal gaan draaien via een mobile app of op een cloud platform? 
En zijn er misschien conflicterende visies of belangen die moeten uitgeklaard worden?

Zorgen dat er een eenduidig beeld van de doelen en oplossingen ligt die iedereen weer meeneemt naar z’n achterban – dat is wat je in workshops wil bereiken.  (Visual) facilitation technieken laten je toe om zo’n eenduidig beeld te creëren, zonder dat iedereen z’n eigen waarheid gaat neerschrijven in persoonlijke nota’s en er zo al in een vroeg stadium van een project verwarring dreigt te ontstaan rond de business case, oplossing en scope.

Verderop in het traject ben je hét aanspreekpunt rond alle functionele aspecten van het project en begeleid je de klant bij de ingebruikname van de software.

Taken & verantwoordelijkheden

 • Functionele workshops leiden
 • Ideeën kanaliseren tot een heldere scope-definitie 
 • Visie en beslissingen documenteren zodat alle betrokkenen hetzelfde beeld op de materie houden
 • SPOC rond alle functionele aspecten zijn voor designers, ontwikkelaars, testers, project managers, ... 
 • Gebruikers opleiden in nieuwe software
 • ...
   

Tools & topics

 • Whiteboard, flipchart, post-its, ...
 • Atlassian Confluence & JIRA
 • User Stories
 • (Visual) Facilitation technieken
 • UML
 • BPMN
 • MS Word, Excel, Powerpoint, ...
 • ...

Achtergrond

 • Je hebt een sterke affiniteit met de digitale wereld (web, mobile, social media, API’s, ...)
 • Je ziet het potentieel van nieuwe technologieën (machine learning, blockchain, ...) voor klanten in zeer diverse sectoren
 • Je bent in staat om je snel in te werken in nieuwe materie, wij zijn immers over alle sectoren en business domeinen actief
 • Je bent empatisch genoeg om de soms uiteen lopende ideeën van mensen te vatten en te consolideren tot een eenduidige visie
 • Je bent communicatief sterk genoeg om de functionele visie en scope over te brengen naar alle betrokken stakeholders
   

Geïnteresseerd?
Twijfel dan niet, en neem even contact op om langs te komen in één van onze kantoren te Kontich, Merelbeke of Hasselt voor een kennismakingsgesprek!
Wij houden niet van lange sollicitatie-rondes of technische testen, maar willen vooral even horen wat je ervaring en ambities zijn.
We praten even over hoe jij een functionele scope ziet en graag met een klant samenwerkt, en tonen een aantal projecten waar we aan werken, zodat je een goed idee krijgt van wat je bij ons kan vinden.

Ga je bij ons aan  de slag, dan voorzien we een aantrekkelijk en compleet salarispakket met bedrijfswagen en Benelux tankkaart, verzekeringspakket, maaltijdvergoeding, gsm abonnement, laptop, e.d.  Dit herbekijken we uiteraard ook op regelmatige basis, want bij ons blijft niemand ter plaatse trappelen!

Contacteer ons