Applicatie Modernisering

Is je applicatie gebaseerd op oude technologieën? 
Durft je development team geen updates meer doorvoeren?  
Moderniseer dan de legacy applicatie zodat ze opnieuw optimaal kan renderen!

Legacy applicaties hebben meestal een centrale rol in je business. Wellicht merkte je dan ook reeds op dat het onderhoud en nodige wijzigingen van dit soort applicaties, om verschillende redenen, steeds moeilijker worden. De enige manier om dit te omzeilen is inzetten op applicaties die werkzaam blijven voor je development-team, zodat zij zelf in staat zijn deze verder te ontwikkelen en fit te houden. 

Mogelijke acties

 • Update naar moderne technologie 
 • Move-to-cloud
 • Automatiseer build en testing
 • Herbekijk de architectuur
 • API-enable en integreer
 • Transformeer van monoliet naar (micro)services

Meerwaarde

 • Vernieuwde langere levensduur
 • Efficiënter onderhoud
 • Flexibeler te wijzigen
 • Lagere Total Cost of Ownership
 • Hogere teammotivatie
 • Vermijd het risico van een big-bang

Enkele voorbeeld scenarios

 • J2EE Application naar Spring Boot App
 • Monolitische webapplicatie naar microservices architectuur
 • Statische infrastructuur naar
  CloudNative scale-to-zero applicatie
 • Jakarta Struts applicatie naar
  Headless App met Rest API + React UI
 • Zelfgebouwde workflow tool naar
  Flowable BPM Engine implementatie

Onze werkwijze

Strategie

Steevast gaan we van start met een intake en assessment: daar bevragen we hoe kritisch de applicatie is voor de business, hoe strategisch naar de toekomst toe, en wat zijn de huidige problemen?

 • We reviewen de applicatie en de codebase en maken daarop gebaseerd een inschatting van de situatie & pijnpunten
 • We verhelderen samen de doelstellingen
 • We verkennen de mogelijke strategieën: rehosting, replatforming, refactoring, rearchitecting, rebuild of replace
 • We bepalen prioriteiten en zetten een actieplan op
 • We bekijken samen de kosten en baten van de verschillende mogelijkheden

Uitvoering

Eens de nodige acties voor het moderniseringstraject bepaald zijn, voeren we deze stapsgewijs samen uit:

 

continuiteit-verzekeren-200

We starten met het verzekeren van de continuïteit.  

We verzamelen alle broncode, documentatie, assets, scripts en zorgen dat het volledige systeem gebouwd en deployed kan worden.  Waar nodig bouwen we bruggen en herstellen we ontbrekende delen.

 

beheersbaar-maken-200

Vervolgens maken we het geheel beheersbaar

We voorzien een automatisatie van bouwen (CI/CD en Infrastructure Automation), testen (Test Automation) en deployment zodat we voorbereid en bedachtzaam aanpassingen kunnen uitvoeren.

 

probleem-isoleren-200Naderhand isoleren we het probleem


We snijden de applicatie uit z'n infrastructuur én landschap, en vervangen fragiele of te complexe integratie-punten door API's.  Zo kan de software een eigen leven leiden zonder een overmatige impact van- of naar buitenaf.

 

architectuur-verbeteren-200


Daarop volgend verbeteren we de architectuur.


We refactoren de code en vervangen niet-strategische delen door off-the-shelf oplossingen.  Deze oplossingen brengen de applicatie in een status gelijkaardig aan brand-new development.

 

routine-onderhoud-evolutie-200Tenslotte brengen we een routine van onderhoud en evoluties op gang zodat de hernieuwde applicatie ook op lange termijn fit blijft.

 

 

 

Overdracht

Gedurende heel het stappenplan werken we samen naar een geslaagd eindresultaat. Naar het einde van het project toe, nemen wij een eerder ondersteunende rol in. Zo heeft je development team de ruimte om zelfstandig en vol vertrouwen verder te bouwen aan de applicatie op maat van je business. 

 

Interesse?

Wil je hier graag vrijblijvend even over praten?  Vul hieronder het contactformulier in of plan een online meeting!