Software op maat projecten in Java en Open Source

Wil je software op maat laten bouwen en de ontwikkeling voor een fixed budget uitbesteden?
Wil je een Digitaal Platform lanceren en zoek je een software partner?
XTi bouwt jouw digitaal platform!

Een case voor maatwerk software

Het aanbod aan commerciële en opensourcesoftware is enorm. Beginnend van te installeren pakketten tot SaaS oplossingen. Voor nagenoeg alle mogelijke business capabilities heb je tal van opties - vaak lijkt het dan ook weinig zinvol om zelf software te gaan ontwikkelen. We geven jou zeker geen ongelijk. Als het gaat over commodities als een klantenbestand of facturatie-software is dat bijna altijd zeker zo.

Toch zijn er heel wat situaties waar een op-maat software een belangrijke differentiator of aangewezen is:

  • Je hebt een zeer specifieke business, waar geen off-the-shelf software oplossing voor te vinden is.
  • Je hebt je business net iets anders ingericht dan gangbaar is in de industrie als competitief voordeel. Dat maakt dat klassieke softwarepakketten jouw processen niet out-of-the-box kunnen ondersteunen.
  • Je wil nieuwe business faciliteren met een digitaal platform. Denk aan marktplaatsen, specifieke matching-platformen, data-commercialisatie, enzovoort.
  • Je hebt zeer specifieke niet-functionele vereisten. Dit gaat dan veelal rond schaalbaarheid, beveiliging, lage operationele kost, multi-tenancy, enzovoort... die niet vlot te vinden zijn in bestaande pakketten.
  • Je streeft naar een geïntegreerde best-of-breed oplossing en wil daarom functionaliteiten vanuit verschillende pakketten combineren.
  • Software moet integreerbaar zijn met je bestaande IT-landschap dat zeer diverse applicaties bevat én aan continue evolutie onderhevig is.

Omgaan met project risico's

Het bouwen van software is geen evidentie. Volgende risico's moet je ondervangen:

Scoping risico
scoping-risicoHet is van groot belang dat je zeer accuraat bepaalt wat wel en niet in de software op maat moet landen.
Dat is echter geen makkelijke opdracht. Wij raden je aan een scope te vermijden die ver afwijkt van de originele insteek van de software-ontwikkeling. Daarnaast ontwijk je best al te grote complexiteit.  Onder andere hierom raden we aan een integratie met een bestaand pakket te maken voor alle niet-core functionaliteiten.

Engineering risicoengineering-risico
Ook het engineering risico moet je voldoende afdekken - zelfs als er een goed plan ligt is er wel een goede architectuur én projectuitvoering nodig om alles kwalitatief op te leveren.  
 

Planning & budget risicoplanning-budget-risico
Tenslotte wil je ook de risico's naar planning & budget voldoende aanpakken. Niemand wil op het paadje van eindeloos schuiven met scope, budget en planning terechtkomen..  

 

Aangezien het ontwikkelen van software niet je core business is, heeft je organisatie allicht geen routine opgebouwd rond tailormade ontwikkeling. Daarnaast ontbreekt waarschijnlijk een inhouse referentiekader om inschattingen of een correct werkplan te maken, progressie af te meten, validaties uit te voeren, enzovoort.

Indien je geen ambitie hebt om een software bedrijf te worden, is het een logische stap om realisaties van software op maat uit te besteden of samen te werken met een gespecialiseerde partij zoals XTi.

 

XTi's visie op ontwikkelingsprojecten

Wij trappen liever geen open deuren in rond onze agile projectwerking, test-driven development of een cloud-based ontwikkeling. Wél geven we graag enkele pointers mee die wij belangrijk vinden wanneer het gaat om ontwikkeling op maat.

Software is geen eendagsvlieg. XTi focust op de lange termijn

Onze ervaring en expertise leert ons dat de levenscyclus van een applicatie niet stopt bij oplevering.
Te veel
softwareleveranciers werken naar de oplevering en go-live als eindstreep van het traject toe. Wij weten dat 90% van de levenscyclus van de applicatie dan nog moet komen. We vinden het dan ook onze taak om jouw
organisatie en onze oplossing daar optimaal op voor te bereiden. Steevast zorgen we er voor dat de applicatie voldoende voorzien is op evolutie en onderhoud. Ook zorgen we ervoor dat je ontwikkelteam over de nodige kennis beschikt om de applicatie in de toekomst autonoom vast te pakken.

software-voor-lange-termijn-920

Eenvoudige oplossingen voor complexe problemen

We hebben een broertje dood aan overengineering. Uiteraard zijn we graag bezig met de laatste technologieën en platformen, maar technologie in het kwadraat is veelal contraproductief en bezwaart het budget en onderhoud enorm.
Wij kiezen daarom graag samen naar de meest elegante oplossing voor de aanwezige vereisten. Te complexe oplossingen wegen op budget en planning tijdens de ontwikkelingsfase, maar hebben ook impact op de operations, kennisborging en onderhoudbaarheid op lange termijn. eenvoudige-oplossingen-920

Software met business waarde

Wij stoppen effort in het begrijpen van de business case en waarde van de software die we samen zullen bouwen.  Als je de keuze maakt om een applicatie op maat te bouwen, moet die (logischerwijs) een meerwaarde betekenen voor de manier waarop je je business inricht.
Ook minder meetbare aspecten zoals onderhoudbaarheid en de operationele kost van een systeem, zijn niet-functionele vereisten die de business case voor een ontwikkeling op maat kunnen maken of breken.software-met-business-waarde-920

Technologie en architectuur

We werken graag met moderne maar bewezen technologie-stacks, gebaseerd op Java, Spring Boot en open source componenten, in containers en/of op een cloud omgeving (Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Amazon AWS of Heroku).technologie-en-architectuur-920
We definiëren een systeem ook steeds API-first. Dit vanwege het feit dat die zowel nu als in de toekomst via meerdere kanalen ontsloten kan worden (omnichannel), alsook omdat frontend technologieën sowieso een kortere levenscyclus hebben. Je wil je investering niet volledig riskeren wanneer een vernieuwing van de user interface zich aandient, toch?

Graag integreren we ook bestaande open source-, of commerciële software waar die functionaliteit van pas komt (denk aan CRM systemen, document generatie,...) zodat de investering én de focus van de ontwikkeling op maat naar de onderscheidende delen gaan. 

Tenslotte automatiseren we de volledige ontwikkelstraat. Van infrastructure-as-code over continuous integration en continuous delivery pipelines tot geautomatiseerde testing. Zo kunnen we de nodige kwaliteit en standaardisatie garanderen, én rationeel omgaan met projecttijd.software-op-maat-architectuur

Realisatie

Samenwerking

Onze projectteams zijn samengesteld uit consultants die de nodige technische- en projectervaring, opleidingen en certificaties hebben, en worden aangestuurd door ervaren teamleads met bewezen projectopleveringen.
We werken in projectmodus vanuit onze kantoren in Merelbeke, Kontich of Hasselt, zodat samenwerking, demo's, afstemmingen en dergelijke bij jou in de regio kunnen plaats vinden. Het is evengoed mogelijk om op locatie bij onze klanten te werken. Op basis van jouw wensen, werken we samen met je eigen IT-ploeg of nemen de zorg volledig uit jouw handen. Afhankelijk van de situatie werken we met een vaste prijs of in regie, uiteraard steeds op basis van een budgettering en transparante opvolging.

Scopen en plannen

Door middel van enkele workshops bepalen en documenteren we een scope. Daarbovenop stellen we een aanpak en projectplan met duidelijk budget voor.   scopen-en-plannen-920
Onze teams gaan hier vervolgens mee aan de slag en leveren per sprint van twee weken een werkbare demo uit waarmee je zelf aan de slag kan voor validatie. Op dagdagelijkse basis stemmen we een kort af om de orde van de dag te overlopen. Op regelmatige basis organiseren we een stuurgroep om de werkzaamheden te rapporteren tegenover het management, en deze te valideren ten opzichte van de business doelstellingen. Ook wordt de progressie op gebied van budget en planning besproken.

Bouwen

In projectmodus gaan we iteratief te werk in mixed teams of met een volledig XTi-team. 

Hiervoor hebben we graag een duidelijk aanspreekpunt aan de klant-zijde, met de nodige beschikbaarheid om functionele vragen te bespreken, designs te bekijken, en waar nodig andere collega's te betrekken.samenwerken-920

Oplevering

Bij de oplevering voorzien we de volledige broncode, alle projectdocumentatie, een draaiend systeem op alle omgevingen van development tot productie, een werkende CI/CD pipeline om de software te bouwen en te deployen en een opleiding en overdracht.
Niet onbelangrijk: wij zijn een pure dienstenleverancier, geen productontwikkelaar, dus de Intellectual Property (IP) wordt altijd eigendom van onze klanten.oplevering-920

 

Operations en onderhoud

Eens een applicatie live staat, gaat die in operations (cloud hosting, monitoring, ...) en applicatief onderhoud. Afhankelijk van de wensen, wordt dit door onze klant of XTi ingeregeld. operations-en-onderhoud

 

Even doorpraten?

Bekijk je graag samen de haalbaarheid van je projectidee, of krijg je graag een prijsopgave voor de ontwikkeling van software op maat? Ben je reeds gestart en heb je graag dat we even komen reviewen?

Neem gerust even contact op of plan een online meeting!