Model Release Automatisatie in Flowable

Model Release Automatisatie in Flowable

Het versiebeheer van apps en modellen, evenals de implementatie in verschillende omgevingen, kan een uitdaging zijn met Flowable. Flowable legt daar geen specifieke aanpak rond op. Dit betekent dat je moet nadenken over hoe je dit optimaal kunt organiseren en integreren met je bestaande CI/CD-flows.

Lees meer
BPM en Predictive AI

BPM en Predictive AI

Wat zijn de grootste obstakels bij het implementeren van AI in organisaties?
Hoe kunnen bedrijven omgaan met het feit dat kritische bedrijfsprocessen steeds complexer en moeilijker te onderhouden worden?
Op welke manieren kunnen BPM-engines een waardevol platform bieden voor het gebruik van Predictive AI in organisaties?
Hoe kunnen organisaties door de combinatie van Predictive AI en BPM hun procesmodellen verbeteren, kosten verminderen en de klantbeleving verbeteren?
Op welke manieren kan Predictive AI menselijke taken vervangen door automatisering en optimalisatie van bedrijfsprocessen?

Lees meer
Overstappen van Camunda 7 naar 8

Overstappen van Camunda 7 naar 8

Waarom zou je overwegen om over te stappen naar Camunda 8?
Welke technische en functionele aspecten moet je in overweging nemen?
Hoe pak je de migratie aan op het gebied van modellen, formulieren, applicatiecode en historische data?
Ontdek in deze blog hoe deze nieuwe versie van Camunda de manier waarop je bedrijfsprocessen beheert, kan transformeren.

Lees meer
Flowable External Worker Spring Boot Starter

Flowable External Worker Spring Boot Starter

Het External Worker patroon is gebaseerd op het feit dat de workflow engine taken creëert op een intern subject (voorgedefinieerd in de definitie van het proces). De afhandeling van deze taken wordt toevertrouwd aan een externe werker, een systeem of werker buiten de workflow engine. In tegenstelling tot andere technieken pusht de workflow engine geen taken naar externe werkers, maar zullen de externe werkers zelf taken halen uit het onderwerp of de onderwerpen die de workflow engine beschikbaar stelt. Zowel in de open source Flowable Modeler tool als in de commerciële Flowable Design tool (zie screenshot), kan een "External Worker Task" worden opgenomen in het BPMN proces, en kan een "job topic" worden ingesteld dat taken aanbiedt voor het externe werker proces. Dit resulteert in eenvoudig modelleren, geen wachtrijen, geen externe afhankelijkheden nodig, alleen de Flowable open source runtime engine.

Lees meer
Wat is Event Sourcing?

Wat is Event Sourcing?

Event Sourcing is een alternatieve manier om je gegevens op te slaan. Met Event Sourcing wordt elke toestandsverandering opgeslagen als een afzonderlijk record (een event), in tegenstelling tot toestands-gebaseerde opslag die alleen de laatste versie van een toestand van een entiteit bijhoudt.

Bij de traditionele manier om de state van een applicatie op te slaan, capteren we de huidige state en slaan we deze op in een relationele/NoSQL database. Een nadeel hierbij is dat we geen mogelijkheid hebben om te kunnen afleiden hoe we tot de huidige state gekomen zijn. Het is mogelijk om de geschiedenis bij te houden in een apart auditing model, maar dit heeft een zekere complexiteit. In Event Sourcing daarentegen houden we alle "events" bij die betrekking hebben op de toestand van de applicatie. Elk event is een bedrijfsfeit en beschrijft een toestandsverandering die in het systeem heeft plaatsgevonden. De huidige state kan dan worden gereconstrueerd op basis van de volledige geschiedenis van events.

Lees meer
BPMN in een Development Pipeline

BPMN in een Development Pipeline

Hoe passen BPMN modellen in je CI/CD pipeline?
Kunnen citizen developers en business users zelf processen updaten in productie?
Moeten aanpassingen aan processen wachten op de volgende software-release of niet?
We bekijken je opties in deze blogpost.

Lees meer
Business Rules in Java met DMN en Flowable

Business Rules in Java met DMN en Flowable

Ontdek hoe DMN (Decision Model and Notation) toelaat om business rules in beslissingstabellen te modeleren, en deze ook direct uit te voeren, zonder alles om te zetten in Java code.  Op deze manier blijft je software inzichtelijk voor iedereen - ook zonder IT-technische achtergrond - én win je een hoop tijd!  We brengen het in de praktijk in een Spring Boot applicatie met Flowable als open source BPM tool.

Lees meer

Recente berichten